Тричленният състав на Върховния касационен съд (ВКС) потвърдиха решението на Апелативен съд - Пловдив по делото за оневиняване на адвокат Николай Велков, обвинен за укриване на данъци, защото не е декларирал продажба на акции от КТБ. Решението е окончателно.

Делото е образувано по жалба на министъра на финансите Владислав Горанов, представляващ държавата, който в това дело е в качеството на граждански ищец. Министърът оспорва решението на Апелативния съд - Пловдив, който потвърждават присъдата на пазарджишкия Окръжен съд.

С тази присъда Николай Велков е признат за невинен по чл. 255, ал. 3 от НК (избягване плащането на данъци в особено големи размери - 909 812,43 лв., поради неизпълнение на задължението да декларира придобит доход от продажбата на поименни акции от капитала на КТБ в подадена годишна данъчна декларация).

Според тричленния състав на ВКС жалбата на министъра е неоснователна. В мотивите се подчертава, че преди да обсъди възраженията на гражданския ищец, касационната инстанция трябва да очертае предмета на дължимата проверка.

В основата на спора е дали обвиняемият е имал печалба от продажбата на закупените от него акции, която да декларира. Според чл. 45 от Закона за задълженията и договорите всеки дължи обезвреда за виновно причинените от него вреди.

Във въззивния акт съдът е изразил съгласие с окръжния съд, че подсъдимият не е извършил вмененото му във вина престъпление, тъй като не е следвало да декларира в годишната данъчна декларация за 2007 г. дохода, получен същата година от продажбата на 139 989 бр. акции. Според действащия закон доходът се счита за придобит към момента на прехвърлянето му през 2006 г.

В мотивите по делото пише: "Липсва основание за ангажиране на неговата гражданска отговорност, тъй като описаното деяние, което е основание за преценката доколко е налице деликт, не е противоправно и то не поражда задължение за обезвреда и следователно не е налице фактическият състав на непозволеното увреждане, поради което претенцията на гражданския ищец с основание не е била уважена".

Припомняме, адвокат Велков бе задържан на 7 декември - час след първата си пресконференция в БТА, докато получавал пари от Киро Японеца.

Адвокатът бе обвинен, че изнудва Японеца, но Велков обясни по-късно, че парите били част от извънсъдебното споразумение между него и Кирилов за побоя, който Японеца нанесе преди време на Велков.

Два дни по-късно - на 9 декември 2011 г. бе освободен.