Инспекторатът към Висшия съдебен съвет не иска да дели с Административен съд София-град общата сграда, в която се помещават в момента.

С писмо до ВСС главният инспектор Теодора Точкова алармира за нужните човешки и материални ресурси за упражняване на правомощията на ИВСС.

"С оглед новите правомощия на Инспектората, които предоставя Конституцията, по проверки на имуществени декларации, за конфликт на интереси, за прояви, накърняващи престижа на съдебната власт и накърняващи независимостта на магистратите, ние алармирахме с това писмо отговорностите институции, а именно НС, министър-председателя, министъра на финансите, Министерство на правосъдието, ВСС за нужния щатен, човешки и материален ресурс”, коментира пред медиите Във ВСС Точкова.

Заради новите проверки ще им трябват допълнително 63 щатни бройки за администрация. 19 от тях за обща администрация, а 44 за специализирана – експерти икономисти и юристи. В момента Инспекторатът разполага с 87 щатни бройки.

Инспекторатът не разполагал и с материалните условия, за да побере необходимия щатен ресурс за осъществяване на новите правомощия. В момента Инспекторатът се помещава в сграда на ул. "Георг Вашингтон" 17 , където ползва три етажа. Сградата Инспекторатът дели с Административен съд София-град.

„Смятаме, че с оглед качественото осъществяване на новите правомощия, новите щатни бройки, които безспорно ще са ни необходими за осъществяване на новите функции – ни трябва сграда, подходящи помещения", посочи Точкова и допълни, че тази сграда би могла да бъде предоставена на Инспектората изцяло.

Тя уточни, че не са давали конкретно предложение къде да се премести Административния съд-София, но по време на заседанието се прокара идеята, съдилището да се премести в сградата на „Драган Цанков”, където е част от Софийският районен съд. Точкова обаче подчерта, че управлението на съдебните сгради е в правомощията на ВСС.

В писмото си Инспекторатът алармира още, че са необходими средства за изработване на нов специализиран софтуер, който да проверява обстоятелствата, които са декларирани в имуществените декларации.

Точкова обясни, че според тях за това са необходими малко над 3 млн. лв. Тези допълнителни средства са им нужни за новите щатни бройки, които искат, за техника, мебели и обучения. Предстои предложението да се обсъжда в отделните комисии.