По депозиран сигнал на телефон 112 горски инспектори от Регионалната дирекция по горите (РДГ) в София залови незаконни дървосекачи в землището на село Радотина.

В хода на проверката инспекторите установили 2 автомобила на пътя между селата Литаково и Радотина - джип и лека кола. И двете превозни средства били без регистрационни номера. Оказва се, че джипът бил аварирал и в него имало незаконно придобити дърва за огрев.

Самоличността на нарушителите е установена и предстои сезиране на органите на МВР и образуване на административно- наказателно производство. Незаконната дървесина е иззета.

От началото на месеца след извършени проверки са констатирани и няколко нарушения в общински гори в землището на село Белица, Община Ихтиман.

Извършена е и документална проверка, при която е констатирано, че за 4 от проверените подотдели има издадени позволителни за сеч и превозни билети, но в тях сеч не е извършвана. В 7 от проверяваните сечища е констатирана нелегална сеч на немаркирани дървета и изграждане на временни горски пътища, които не са отразени в технологичните планове.

Служители на РДГ София установили и друг случай на бракониерство. Съвместно със служители на ДГС Сливница те са проверили частен имот в село Габер, Община Драгоман. Констатирано е наличие на 50 кубични метра незаконни дърва за огрев от цер и габър, които не са маркирани и за които не е предоставен документ, доказващ законния им произход.

В хода на проверката са взети писмени обяснения от собственика на имота, като предстои установяване на обстоятелствата по случая и предприемане на съответните действия по образуване на административно- наказателно производство или сезиране на прокуратурата.

Проверките за съхранение на незаконно придобита дървесина продължават, съвместно с органите на МВР. Проверки се извършват и по всички сигнали за незаконна сеч.