От Антикорупционния фонд призовават Специализираната прокуратура и АДФИ да проверят и да установят има ли извършени закононарушения от фирмата, която извършва ветеринарномедицински контрол по границата с Република Турция.

Дружеството, на което се възлага важната задача да предпази България с оглед усложнената тогава епизоотична обстановка в Турция, е създадено на 22 февруари 2013 г., - дни преди да спечели конкурса (12 март 2013 г.) за избор на изпълнител на профилактична дезинфекция, пишат от АКФ.

От Фонда са сигнализирали Спецпрокуратурата и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за неправомерното възлагане на публична дейност на частно дружество. Казусът е известен като "Златната локва", защото автомобилите от Турция задължително минават през дезинфектиращата течност. 

Африканска свинска чума се е разпространила в Северозападна Русия

Африканска свинска чума се е разпространила в Северозападна Русия

Това обяви днес Организацията на ООН по прехраната и

Договорът между фирмата и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е подписан на 12-ти март 2013 г. Той е за ветеринарномедицински контрол по границата с Република Турция. До края на 2018 г. частното дружество печели 27 милиона лева. Информацията е по официални данни, публикувани от самото дружество.

И до момента не е ясна процедурата, по която новосъздадената фирма "Пи.Еф.Си." ЕООД е избрана за тази дейност. На сайта на Агенцията по храните липсва информация за проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки или друг специален закон.

От АКФ се позовават на медиите, че собственикът на избраната фирма - Лидия Валентинова Любенова, е роднина на известният в криминалните среди Красимир Каменов-Къро. От подписването на договора до сега собствеността на дружеството е прехвърляна два пъти. От 8-ми август 2019 г. е вписан нов едноличен собственик на капитала - Атанас Веселинов Едрев, бивш собственик на фирма за охрана и детективска дейност.

Управителят на фирмата, Борислав Георгиев Карев, е търговец на игрално оборудване и бивш съдружник на Димитър Тодоров Баджаков, арестуван за трафик на цигари и споменаван в медиите във връзка с друга криминална дейност, пишат от Антикорупционния фонд.

Те се позовават на законите, според които профилактичната дезинфекция на влизащите в страната коли става от официални ветеринарни лекари. Те са държавни служители и то само на БАБХ. Няма законово предвидена възможност тази дейност да се предостави чрез възлагане на други лица.

Освен дезинфекцията, частната фирма събира и държавни такси и ги внася в бюджета. Нито в Закона за държавните такси, нито в Закона за Българската агенция по безопасност на храните е предвидена възможността частни дружества да събират държавни такси.

Държавни такси се събират само от органите на съдебната власт или от други държавни органи или бюджетни организации в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет, и постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон е предвидено друго.

В случая всички изисквания на Закона за държавните такси са нарушени, защото таксите се събират от частно дружество. Те постъпват като приход за частното дружество, не е известно каква част от събраната такса постъпва в държавния бюджет. Самите такси се определят напълно непрозрачно чрез договор, който БАБХ отказва да публикува.

Неизвестно остава и правното основание за прехвърляне на средства към Агенцията по храните, при положение че тя не извършва услугата, за която се плащат таксите, пишат от Антикорупционния фонд.

Въпреки спечелено дело от АКФ доста трудно успяват да се доберат до информация за договора с "Пи Еф Си", процедурата по сключването му, събраните такси и преведените към държавата суми. От Фонда наблюдават индиректно сделката и смятат, че е нарушено изискването размерът на таксата да се формира въз основа на разходите за извършване на услугата. Според тях от дружеството слагат между 20 до 50% надценка на предвидената такса.

"Годишните финансови отчети на "Пи.Еф.Си." за периода 2013 г. - 2018 г., публикувани в Търговския регистър, показват ръст в приходите и в печалбата на дружеството. През 2016 г. чистата печалба от дейността е на стойност 6,56 млн. лв., през 2017 г. - 7 млн. лв., а през 2018 г. - 8,7 млн. лв. За сравнение през предходните 2015 г. (3,3 млн. лв.) и 2014 г. (1,3 млн. лв.) отчетената печалба е значително по-малка. За 2013 г., когато по публични данни, дружеството е работило едва около месец, печалбата му възлиза на 55 хил. лв.", съобщиха от АКФ.

И до момента, дружеството не е публикувало годишния си финансов отчет за 2014 г., като вместо това е представило в Агенция по вписванията празна бланка за ГФО, пишат от Антикорупционния фонд. Тяхната оценка е, че има незачитане на законовите изисквания и стремеж за скриване на подлежащи на публикуване финансови данни.

При такава очевидно доходоносна дейност възниква въпросът защо държавната институция самостоятелно не извършва тази дейност, която е възложена на БАБХ по законов път, недоумяват от антикорупционния фонд.