Бързия трансфер на данни за състоянието на пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ при остър коронарен синдром, е обратнопропорционален на смъртността от сърдечносъдови заболявания. Това съобщиха от Български Кардиологичен Институт.

Следвайки своята мисия за намаляване на сърдечносъдовата смъртност в България за 12 месеца Българския Кардиологичен Институт изгради мрежа, която покрива територията на 22 от общо 28 административни области в страната ни.

Тази мрежа включва освен четирите специализирани болници за активно лечение по кардиология в Плевен, Велико Търново, Ямбол и Варна и ескадрила от 18 реанимобила, готови да реагират по всяко време на денонощието.
Те са снабдени с пълно реанимационно оборудване, лекарски и сестрински състав преминал специализирана подготовка за реакция при спешни състояния.

Целта да се осигури безплатен достъп до модерно лечение на пациенти с остър миокарден инфаркт за всички нуждаещи от 22-те области, независимо дали тези области разполагат с модерни кардиологични болници с възможности за интервенционално лечение.

С цел ускоряването на поставянето на диагноза и трансфера на пациента до съответната специализирана болница в момента се тества нова система за предаване на ЕКГ данни от дома на пациента до съответното здравно заведение.