Уникална операция на недостъпен тумор на черепа направиха лицево-челюстните хирурзи в „Токуда", съобщиха от болницата.

Туморът под основата на черепа на 35-годишната пациентка бе отстранен с компютърна навигация, използвана за първи път у нас. До този момент такива операции са правени само в големите центрове в Германия и Франция.

Образуванието с диаметър 3 см бе разположено на хирургически недостъпно място под основата на черепа, което наложи използването на авангардния подход за премахването му.

"Използването на компютърна навигация направи възможно оперирането и лечението на пациентката", заяви д-р Радослав Славчев - началник на отделението по Лицево-челюстна хирургия.

Изключително нестандартният достъп бе направен през окосмената част на главата, за да се избегне засягането на лицевите нерви и големите съдове.

"Навигацията даде възможност за точна локализация на инструментите, така че да се предпазят жизнено важните центрове, тъй като се работи без пряка видимост и на голяма дълбочина в непосредствена близост до гръбначните прешлени и магистралните съдове", каза още д-р Славчев.

Той поясни, че преди интервенцията се прави компютърна томография за изготвяне на триизмерна проекция на мястото на тумора. Поставят се фиксирани маркери и това дава възможност за изграждане на хирургичен план. Триизмерната компютърна проекция се въвежда в апарата за компютърна навигация. Това позволява по време на операцията да се ръководи с максимална точност движението на хирургичните инструменти във всички равнини. Позиционирането на инструментите в този случай наподобява системите за спътникова навигация.