Плащанията на извънреден труд се осъществяват ритмично и няма забавяне.

С такова изявление излизат от пресцентъра на МВР, като цитират информация на дирекция „Планиране и управление на бюджета”.

Начислените суми за извънреден труд месечно се изплащат със заплатата за следващия месец.
Изявлението е явно във връзка с разпратеното от СФСМВР писмо, с което заявяват, че начинът на действие на ръководството на МВР е незаконосъобразно и застрашава живота на служителите.

От МВР посочват, че има образувана преписка по сигнал на синдикалната организация за това, че на служители от шест структурни звена (регионални дирекции) към ГД „Гранична полиция“ през 2016 г. са удържани парични суми от положен и изплатен през 2015 г. извънреден труд.

Основанието за това е прилагането на наредба, която е в сила от 01.04.2015 г.
Общата сума, удържана от 2901 служители, възлиза на 158 770 лева или средно по 55 лева на човек.

По сигнала са изискани становища от Министерството на труда и социалната политика, Министерския съвет, Министерството на финансите, Сметната палата и компетентните структури в МВР. Допълнително в момента е назначена проверка от Звеното за вътрешен одит в МВР.
След завършването на проверката ще бъде предложено законосъобразно решение на казуса, повдигнат в сигнала.

Полицейските синдикати са уведомени за започната проверка от заместник-министър Цвятко Георгиев, който отговаря за социалния диалог, заявяват още от МВР.