Коронавирусът вече започва да навлиза и у нас и вече няколко седмици живеем в извънредна ситуация - като общество с ограничителни мерки и като държава - в извънредно положение. Въведените мерки оказват въздействие във всички сфери на живота на всеки един гражданин и имат своето въздействие и върху обработката на личните данни.

Вече разгледахме при какви условия работодателят може да проверява здравословното ви състояние, а преди това и как и кой може да поиска да удостоверите възрастта си на входа на магазина или аптеката заради часовия пояс за пазаруване на възрастните хора.

В третата статия от "ДАТА ПРОТЕКШЪН" разглеждат въпроса с декларациите, които ежедневно предоставяме на служителите, които пропускат пътуващите дори и за работното си място на изградените КПП-та в страната.

МВР пуска нова декларация за пътуване между градовете

МВР пуска нова декларация за пътуване между градовете

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП

През миналата седмица по поставения въпрос се произнесе и Комисията за защита на личните данни. Становището на Комисията е, че при условията на обявеното в цялата страна извънредно положение за справяне с вируса COVID -19, Регламент (ЕС) 2016/679 допуска възможността за ограничаване на правата и свободите на гражданите.

От Комисията допълват, че в случая, с оглед гарантиране на общественото здраве и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност, каквато несъмнено е заплахата от разпространението на вируса, наложената мярка е необходима.

От Комисията напомнят, че законодателството по никакъв начин не изключва задължението на МВР да обработва данните единствено за целите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, като в същото време трябва да се гарантира сигурността на обработването на личните данни, съдържащи се в декларациите. За тази цел трябва да се приложат подходящи технически и организационни мерки за защита на данните.

За да бъдат изпълнени изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на техническите и организационни мерки от МВР е необходимо:

- Да осигурят събирането и транспорта на декларациите по начин, осигуряващ защитата им от загуба, разпиляване, унищожаване и разкриване;

- Да съхраняват декларациите в предвидени за целта помещения и шкафове, достъпът до които е ограничен. В помещенията следва да са взети мерки за защита срещу разпиляване, унищожаване и разкриване на данните;

- Да подсигурят съхранението на декларациите за период, не по-дълъг от периода на извънредното положение. След изтичането на времето за съхранение декларациите, те следва да бъдат надлежно унищожени.

Тук възниква следният въпрос: Какви са техническите и организационни мерки за защита на събираните декларации, които МВР прилага при този голям брой на преминаващите през КПП на областните градове?

Напълно неясно е при какви условия ще се съхраняват данните и за колко време. Неясно е и по какъв ще се унищожават, тъй като, за да са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, описаните действия трябва да бъдат извършени по определен начин.

Не е ясно също до каква степен ще бъдат ограничени правата на гражданите, тъй като чл. 23 от Регламент (ЕС) 2016/679 предвижда само ограничение на правата на хората, а не тяхно изключване или елиминиране. Поради това обстоятелство възникват множество въпроси: Ще имат ли гражданите право на достъп и право на коригиране на данните? Ако отговора на този въпрос е "да", то как ще се извърши това на практика с оглед огромния брой декларации, които ще бъдат събрани само за няколко дни.

Поради горните съображения смятаме, че с режима на събиране и съхраняване на въпросните декларации се създават повече потенциални възможности за конфликти, проблеми, затруднения и разходи, в сравнение с режима на проверка на декларациите без тяхното събиране и съхранение. Също така режимът на събиране на декларациите отнема повече време и забавя преминаването през КПП, като създава задръствания. Не е за подценяване и екологичния аспект на въпроса, изразяващ се употребата на огромно количество хартия, тъй като всеки пътуващ трябва да разполага с множество декларации - по една за всички КПП, през които му предстои да премине.

При съобразяване на гореописаното смятаме, че събирането на декларации при преминаване през КПП по време на пандемия е допустимо, при прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита на данните. Обстоятелството, че събирането на декларациите е допустимо, не прави мярката подходяща. В случая, по-практичен изглежда старият режим на проверка на декларации без тяхното събиране, тъй като това води до по-малко потенциални проблеми.

Предприетите от правителството мерки за справяне с Covid-19, въпреки своята необходимост, предизвикаха негативно въздействие върху обществения живот и същевременно повдигат множество въпроси, касаещи обработването на лични данни в условията на пандемия.

Настоящата статия е изготвена от екипа на "ДАТА ПРОТЕКШЪН" ООД и не представя консултация, свързана с обработката на лични данни. Целта на статията е да предостави обща информация и тълкуване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. Повече информация по теми касаещи защитата на личните данни може да откриете тук.