След зачестилите сигнали за поставени взривни устройства през изминалите дни, главният секретар на МВР Петър Тодоров обяви издаването на нова разпоредба за действие във връзка с бомбените заплахи.

В документът, цитиран от БНТ, се посочва, че при отсъствие на изоставени съмнителни предмети, пакети, багажи и/или други възможни компоненти на взривно устройство не се предприемат мерки за извеждане на хора от сградата.

Протоколът за действие се състои от 25 точки. В него се казва, че всяка заплаха се приема за истинска. Също така разпоредбата посочва, че протоколът не се прилага след оценка от компетентните държавни органи на естеството и източника на заплаха и след разпореждане на главния секретар на МВР или ръководителя на службата за сигурност, отговаряща за обекта.

При бомбена заплаха трябва задължително да бъдат уведомени органите на реда. Пристигналите на място полицаи дават разпореждания и указания какво следва да се направи. Служители в съответния обект правят съвместен оглед с дошлите на място представители на МВР.

Според новата разпоредба при заплаха за взривно устройство служителите на обекта трябва на правят "бърз оглед" на помещенията и площите, в които се намират, за наличие на пакети, предмети или багаж със съмнение за взривно устройство. При установяване на съмнителни предмети "незабавно се извеждат намиращите се в близост до тях хора", като се осигурява безопасен периметър около предмета до пристигане на полицията.

Пълният текст на документа може да видите тук.

МВР спешно запознава директорите с новите правила при бомбени заплахи

МВР спешно запознава директорите с новите правила при бомбени заплахи

Административна отговорност ще търси МВР от директорите при нарушение на процедурите