Магистратите от Върховния касационен съд окончателно решиха делото срещу циганска фамилия, "церяла" палестинци срещу 2,5 млн. щ.д.

Тричленния състав на ВКС отмени решението на Апелативния съд във Велико Търново и на Окръжния съд в Плевен срещу Иван Маринов, защото е починал.

ВКС намалява от 10 на 8 г. затвор наказанието на Станьо Маринов и "глобата" в размер на 30 000 лв. на 8 г. "лишаване от свобода" и "глоба" в размер на 20 000 лв. Намалява от 30 000 лв. на 20 000 лв. глобата на Горан Станев. Съдът потвърждава решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване.

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложените от съда наказания.

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите срещу решението по в.н.о.х.д. № 37/2019 г. на Апелативен съд - Велико Търново.

Цигани от Долни Дъбник церяли палестинци срещу $2,5 млн.

Цигани от Долни Дъбник церяли палестинци срещу $2,5 млн.

Срещу групата се води разследване за "пране на пари"

Подсъдимата Иванка Маринова е призната за виновна, че поддържала заблудата у палестинските гражданки Салам М., Самар С. и Хадил Я., че ще ги освободи от "проклятието", което имат те и техните близки.

Имотната вреда е в размер на 3 530 042,48 лв., като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай. Иванка Маринова е осъдена на 8 г. затвор за пране на пари, придобити чрез измама. Тя е осъдена на 10 г. "лишаване от свобода" и "глоба" от 30 000 лв.

С присъдата й се иска да заплати в полза на държавата сумата от 706 400,30 лв., представляваща равностойността на липсващия предмет на престъплението по обвинението за изпиране на пари. Иванка Маринова има и едно общо най-тежко наказание - 10 г. затвор и глоба от 30 000 лв.

Иван Маринов е признат за виновен за пране на пари, придобити чрез престъплението, извършено от съпругата му Иванка Маринова. Осъден е на 10 г. затвор и "глоба" от 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 220 970,10 лв.

Елисавета Маринова е призната за виновна за изпирането на пари, придобити чрез престъплението, извършено от нейната майка. Осъдена е условно на 3 г. затвор, отложено с изпитателен срок от 5 г., и "глоба" в размер на 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 110 539,61 лв.

Станьо Маринов е признат за виновен за изпирането на пари, придобити чрез престъплението, извършено от неговата майка. Осъден е на 13 г. "лишаване от свобода" и "глоба" в размер на 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 2 943 517,17 лв.

Горан Станев е признат за виновен за изпирането на пари, придобити чрез престъплението, извършено от неговата майка. Осъден е на 5 г. затвор и "глоба" в размер на 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 52 582,19 лв.

ВКС намалява наказанията на Иванка Маринова - от 10 г. "лишаване от свобода" и "глоба" от 30 000 лв. на 8 г. затвор и "глоба" от 20 000 лв., а присъдената в полза на държавата равностойност на липсващия предмет на престъплението - от 706 400,30 лв. на 478 348 лв..

ВКС намалява присъдата на Елисавета Маринова - "глобата" от 30 000 лв. на 20 000 лв.; на Станьо Маринов - от 13 г. затвор на 10 г.

ВКС намалява и присъдата на Горан Станев - от 5 г. на 3 г. и 6 м. "лишаване от свобода".

Това е второто касационно производство пред ВКС, след като с решение по к.н.д. № 1265/2017 г. на ВКС е отменено частично въззивното решение и делото е върнато за ново разглеждане в отменената част от друг състав от стадия на съдебното заседание.

Тричленният състав на ВКС приема, че въззивният съд при второто разглеждане на делото се е съобразил с указанията на касационната инстанция относно приложението на материалния закон.

В решението на ВКС се посочва, че е налице явна несправедливост на наложените наказания спрямо подсъдимия Станьо Маринов. Според върховните съдии няма съмнение, че предметът на престъплението е необичайно висок, но не бива да се забравя, че извършителят на предикатното престъпление (майката Иванка Маринова) е с по-ниско наказание.

Не може да бъде игнориран принципът за съответност и съразмерност при определяне на наказания за деяния, едно от които е основно, определящо престъпния характер и на последващото поведение, а второто е производно. Това е мотивът за намаленото наказание, пишат от ВКС.