От 17 до 24 април по пътищата на територията на страната ще се проведе специализирана полицейска операция. Акцията на "Пътна полиция" е продиктувана от това, че за кратък период от време са настъпили доста тежки пътни инциденти, при които са загинали 12 души. Това заяви инспекторът Илия Георгиев от "Пътна полиция", цитиран от БГНЕС.

Акцията ще бъде насочена към спазването на всички правила за движение по пътищата от страна на всички участници - както водачи, така и пешеходци.

По думите на Георгиев операцията ще бъде с акцент върху контрол и проверка на водачите на мотоциклети. Ще се съблюдава дали шофорите на мотори носят предпазни каски, с каква скорост управляват превозните си средства, дали спазват пътната маркировка. Катаджиите ще проверяват и регистрационните табели на различните видове моторни превозни средства.

Полицаят припомни, че от края на месец март миналата година КАТ прилага по-солени глоби за някои видове нарушения, както и че се взимат точки за някои такива.

Например за неизползване на предпазна каска при управление на мотор глобата е същата като тази за неизползване на предпазен кола от страна на водачите в автомобилите - санкция от 50 лева и се отнемат 6 контролни точки.
За тези, които се возят съответно на мотор или в кола, без да са поставили каска или колан - глобата е в размер на 50 лева.

Акцент ще бъде поставен и върху поведението на пешеходците по пътищата.
Полицията занапред ще съблюдава по-обстойно дали водачите дават предимство на пешеходците на пешеходна пътека. Припомняме, че и за това нарушение се взимат контролни точки - 8 контролни точки.

Мащабни акции за превишена скорост в страната

Мащабни акции за превишена скорост в страната

В рамките на предстоящата седмица

Ето и целият списък с нарушенията, за които се отнемат контролни точки:

 1. за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвтанад 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително - 10 контролни точки;
 2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно - 15 контролни точки;
 3. за отказ да бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохоли/или наркотични веществаили техни аналози - 12 контролни точки;
 4. за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места - 8 контролни точки;
 5. за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер - 10 контролни точки;
 6. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез - 5 контролни точки;
 7. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място - 12 контролни точки;
 8. за неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!" - 8 контролни точки;
 9. за използване на мобилен телефон, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му - 6 контролни точки;
 10. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска - 6 контролни точки;
 11. за превозване на деца в нарушение на изискванията - 6 контролни точки;
 12. за преминаване при червен сигнал на светофара - 8 контролни точки;
 13. когато нарушението по т. 12 е извършено повторно - 12 контролни точки;
 14. за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека - 8 контролни точки;
 15. когато нарушението по т. 14 е извършено повторно - 12 контролни точки;
 16. (ново - в сила от 23.03.2018 г.) за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 5 от ЗДвП) - 10 контролни точки;
 17. (ново, в сила от 23.03.2018 г.) за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път (чл. 178ж, ал. 1, предл. 2 от ЗДвП) - 10 контролни точки;
 18. (ново - в сила от 23.03.2018 г.) когато нарушението по т. 17 е извършено повторно (чл. 178ж, ал. 2 от ЗДвП) - 12 контролни точки.

На водач, който притежава контролен талон "Водач на МПС без наказания", не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено по-горе, с изключение на нарушенията по т. 1, 2 и 3.

Вече взимат контролни точки за повече нарушения на пътя

Вече взимат контролни точки за повече нарушения на пътя

Карането в насрещното вече се наказва с 10 контролни точки