Комисията за енергийно и водно регулиране започна проверка на ВиК-Варна след сигнал за замърсяване на Варненския залив с отпадъчни води заради скъсан подводен напорен тръбопровод.

От КЕВР посочват, че твърденията са, че изтичането на отпадъчни води в залива продължава от 20 август миналата година, но до момента ВиК операторът не е предприел действия за неговото отстраняване, въпреки че продължава да начислява на жителите на район "Аспарухово" и кв. "Галата" такса "пречистване на отпадъчни води".

Комисията напомня, че всички ВиК системи и съоръжения на в област Варна са публична държавна или общинска собственост и тяхната експлоатация и управление е възложена от Асоциацията по ВиК на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, с 15-годишен договор.

Екосистемата на Варненския залив и канала не можела да се възстанови лесно

Екосистемата на Варненския залив и канала не можела да се възстанови лесно

Общинските съветници от ДБ искат извънредна сесия

По тази причина КЕВР е изискала в 7-дневен срок ВиК-Варна да представи информация за датата на възникване на аварията, както и данни по месеци за количествата постъпили отпадъчни води на входа на пречиствателната станция. Дружеството трябва да посочи също дали подводният напорен тръбопровод е предаден за експлоатация на ВиК оператора и какъв е неговият гаранционен срок.

От ВиК-Варна се изисква и информация дали през периода на аварията в месечните фактури на потребители от квартали "Аспарухово" и "Галата" е начислявана услугата "пречистване на отпадъчните води".

След получаване на информацията КЕВР ще прецени по- нататъшните си действия.

Граждани алармират за замърсяване във Варненския залив

Граждани алармират за замърсяване във Варненския залив

Подозират, че причината е скъсана тръба на канализацията във Варненското езеро