Предпочитат ли се при командироване магистрати, които са членове на съюза на съдиите. Този въпрос отправи правосъдният министър Данаил Кирилов по време на изслушването на годишния доклад на председателя на ВКС Лозан Панов във Висшия съдебен съвет (ВСС). Докладът беше критикуван от някои от кадровиците.

"Колко съдии са били командировани през 2019 година по всички способи, колко от тях са членове на Съюза на съдиите в България, за да мога да преценя, вярно или невярно е твърдението, че в някои търговски колегии например в СГС, САС и ВКС са предпочитани магистрати, членове на тази съсловна организация. Това е важно, за да се прецени дейността на председателя на ВКС и в двете му качества - и като председател на съда и като председател на съдийската колегия на ВСС. Моля за съдействие от администрацията на ВСС за тези данни, като моля това да се случи преди внасянето на доклада в Народното събрание", настоя правосъдният министър.

Даниела Марчева пък попита Панов какво реално е свършил и какви мерки е набелязал за справянето с проблемите на съдебната система, извън обичайната му политическа позиция на критик.

Бивши членове на ВСС искат оставката на Лозан Панов

Бивши членове на ВСС искат оставката на Лозан Панов

"Тежка грешка" било, че го подкрепили за председател на ВКС

Боряна Димитрова от съдийската колегия се поинтересува какво Панов смята да предприеме във връзка с голямото натоварване на съдиите във ВКС.

"Вече поредна година наблюдаваме намаляване на броя на делата във ВКС. Това е свързано и с промени в закона. Тази тенденция е видна и последователна", подчерта Панов.

При отчета обаче той посочи, че върховните съдии са подложени на огромна натовареност, в това число и заради тълкувателната им дейност.

В доклада той за пореден път критикува парламента, че пише закони по спешност, които не обсъждат с магистратите.

След дискусия ВСС прие доклада. Пленумът на ВСС прие и годишните доклади на органите на съдебната власт.

Неравномерно натоварване на съдиите и липса на защита от ВСС в Доклада за 2019 г.

Неравномерно натоварване на съдиите и липса на защита от ВСС в Доклада за 2019 г.

Увеличават се делата с висока фактическа и правна сложност