Нараснал капацитет и възможности на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, по-известна като Кушлев.

Това е основният извод в доклада за работата на комисията, който нейният председател проф. Стоян Кушлев връчи на премиера Бойко Борисов.

Кушлев е изтъкнал още, че в резултат на това само за първите три месеца на годината са образувани 41 производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.

Комисията е постановила и 32 решения за внасяне в съда на мотивирани искания за налагане на обезпечителни мерки върху установени имущества на обща стойност над 85 млн. лв. и 16 решения с искания за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност над 89 млн. лв.

През това тримесечие има седем първоинстанционни съдебни решения, с които са уважени мотивираните искания на Комисията Кушлев за отнемане на имущество в полза на държавата, и пет съдебни решения на втора инстанция.

Интересуват ни резултатите и ще продължим да ви оказваме съдействие, за да си вършите добре работата в името на справедливостта, е посочил по време на срещата министър-председателят Бойко Борисов.

От него става ясно, че през 2009 г. са отчетени първите реални резултати от дейността на Комисията - четири влезли в сила решения на съда за отнемане на имущество в полза на държавата.

Продължава да расте броят на образуваните производства, на размера на обезпечителните мерки и на заведените дела за отнемане, е посочил още професор Кушлев пред премиера.

По думите на председателя на комисията след встъпването в длъжност на новото правителство взаимодействието с институциите, особено с МВР, ДАНС и прокуратурата се е подобрило многократно.