Конституционният съд (КС) е образувал дело за установяване на противоконституционност на части от Закона за електронните съобщения, Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения и Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.

Това съобщаватот пресцентъра на съда, цитирани от БНР.

Делото е образувано по искане на 51 народни представители.

Народните представители искат да бъде установена противоконституционност на член 47 "а" - засягащ ползване на определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, чл. 48, ал. 3, 4 и 5 - касаещи създаването радио или телевизионни програми от Закона за електронните съобщения.

Искането се отнася и до параграф 77 от Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, касаещ възможност на Комисията за регулиране на съобщенията да издава разрешения за аналогово наземно телевизионно разпръскване и да приеме правилата, по които те се издават, и параграф 23 от Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.