Концесионерът на находище "Белащица" ще обжалва решението на Министерството на енергетиката за спиране на концесията.

От "Холсим кариерни материали Пловдив" АД посочват, че мотивите, с които Министерството на енергетиката се е аргументирало, са три наказателни постановления, издадени от РИОСВ -Пловдив, за еднократни нарушения през 2019 г. Две от постановленията - от 11.01.2019 г. и от 27.03.2019 г. - се отнасят за замърсяване на републиканския път от камионите, излизащи от кариерата, а третото - от 8.10.2019 г.- за запрашаване от трошачно-пресевната инсталация.

Според тях използването на тези три наказателни постановления като аргументация за спиране на работата на кариерата е формално поради факта, че предписанията на РИОСВ-Пловдив и по трите нарушения са взети под внимание и нарушенията са отстранени още през 2019 г. Освен това са взети мерки и са внедрени технически решения, които свеждат до минимум вероятността от подобни нарушения в бъдеще:

Борисов изпрати проверка на две кариери в Пловдивско

Борисов изпрати проверка на две кариери в Пловдивско

Срещу дейността им има постоянни протести на жителите в района

Относно неизмиването на пътно платно от републиканската пътна мрежа в района на кариерата концесионерът е монтирал специално съоръжение за измиване на автомобилни гуми, поставено на изхода на кариерата. "Съоръжението отговаря на най-съвременните технически стандарти в тази област. С подобно съоръжение разполагат не повече от 1% от всички инсталации за производство на инертни материали у нас", посочва се в позицията.

Била е направена и цялостна реорганизация на местоположението на входящия и изходящия кантар на кариерата, като те изцяло са били преместени, за да се отдалечат от пътното платно.

Относно запрашаването от трошачно-пресевната инсталация са били монтирани специални оросители. "От края на 2018 г. РИОСВ - Пловдив ни включи и в системно измерване на качеството на атмосферния въздух с мобилна автоматична станция в района на кариерата край с. Белащица, като превишения на нормите към този момент не са установени нито веднъж", изтъкват от фирмата концесионер.

Двете кариери над Белащица спират работа

Двете кариери над Белащица спират работа

Зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков е изпратил писма на управителите на дружеставата

Те посочват, че през последните две години дружеството е било подложено на огромен натиск от преднамерените действия на определена група от хора, подпомогнати от ПК "Екогласност" и са били извършени 26 проверки на кариерата (през 2018 година - 9, през 2019 година - 16 и през 2020 година - 1), при които са били установени само въпросните три еднократни нарушения.

От фирмата съобщават, че са предложили на протестиращите да създадат Обществен консултативен съвет), който да организира диалог с обществеността и да разговаря с факти. Предложението обаче не е било прието.

По тази причина те са категорични, че смятат прекратяването на концесията за неправилно и незаконосъобразно решение, което възнамеряват да обжалват.

Припомняме, вчера имаше протести от 5 пловдивски села срещу дейността на кариерите. По тази причина премиерът Бойко Борисов разпореди проверка на дейността им и впоследствие беше решено, че те спират работа.

В Пловдивско протестират заради кариера край Белащица

В Пловдивско протестират заради кариера край Белащица

Според местните кметът подкрепял дейността на кариерата