Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество реши да изпрати на прокуратурата материалите по извършената проверка в столичната община "Красно село".

Причината е, че са открити данни за извършени корупционни престъпления.

Припомняме, на 2 декември 2021 г. служители на КПКОНПИ извършиха проверка на място. Изискани бяха документи и бяха снети обяснения от длъжностни лица, включително и такива на висши публични длъжности. Бяха установени данни за извършени закононарушения при изпълнението на строително-ремонтни дейности и доставка на материални активи, с възложител Столична община - район "Красно село". Установени са и незаконосъобразни действия на общинската администрация, изразяващи се в умишлено забавяне на издаване на административни актове, злоупотреби при отдаване под наем на общинско имущество и разходване на публични средства, извършване на фиктивни назначения на служители по оперативни програми и проекти с цел лично облагодетелстване и облагодетелстване на трети лица.

Кметът на столичния район "Красно село" Росина Станиславова е с установен от КПКОНПИ конфликт на интереси - за това, че е назначила себе си за ръководител на проект, както и за това, че е сключила трудов договор с дъщеря си, докато е била ръководител на проект, финансиран с европейски средства.

Към момента Станиславова е обжалвала решенията на КПКОНПИ и предстои произнасяне на съда.

Жители на софийския квартал "Красно село" искат оставката на кметицата си

Жители на софийския квартал "Красно село" искат оставката на кметицата си

Гражданите питат къде изтичат парите от бюджета