Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество внесе в Софийския градски съд иск за отнемане на имущество на стойност 3 025 500 лв.

Искът е срещу М. Т., която между 2 февруари 2011 г. и 25 март 2011 г., в съучастие с И.Д., е получила сумата от 967 319 евро с левова равностойност 1 891 911 лв. чрез документна измама. Сумата е отпуснат банков кредит от Българска банка за развитие (ББР) на фирма "М.Т.И-2000" ЕООД. Съучастникът на М.Т. бил упълномощен от представителя на фирмата - бенефициент на кредита, след което двамата съизвършители изготвили фалшиви документи, които представили пред банката.

За М. Т. е установено и че в периода от 18 март 2011 г. до 2 юни.2011 г. противозаконно е присвоила суми от дружество, на базата на нотариално заверено пълномощно, без да има основание за това. Изтеглената сума от банкови клонове в столицата е в размер на 3 010 000 лв. За обсебването в особено големи размери М. Т. е с повдигнато обвинение от прокуратурата.

Най-много производства за конфликт на интереси - в общинските администрации

Най-много производства за конфликт на интереси - в общинските администрации

Цацаров очаква 9799 декларации

На днешното си заседание Комисията прие решение за установяване на конфликт на интереси относно Румен Пачов - общински съветник в Общинския съвет в Сандански, мандат 2015 - 2019 г. и член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт към него. Румен Пачов е регистриран и като едноличен търговец, с предмет на дейност транспорт и превоз на пътници. За периода 2013 - 2018 г. притежаваните от него автобуси са обслужвали множество маршрутни линии от общинската пътна мрежа. Въпреки това общинският съветник е участвал в заседание на постоянната комисия по транспорт и в приемане на предложение относно утвърждаване на транспортна схема на общината, а след това и в заседанието на Общинския съвет, като е гласувал "за" тази схема за превоз на пътници. Така е упражнил правомощия в свой частен интерес - част от автобусните линии са обслужвани по договор от него самия, като едноличен търговец. Наложени са глоби с общ размер на 10 000 лв.

По компетентност на СЕМ бе препратен сигнал с твърдения, че член на Управителния съвет на БНТ за периода 2017 - 2020 г. е осъществявал ежеседмични пътувания в чужбина, като самолетните билети са били заплащани от частно дружество с интереси в БНТ. Комисията няма право да се произнася по такъв сигнал, тъй като съобразно ЗПКОНПИ лице, заемащо висша публична длъжност е само генералният директор на БНТ, но не и членовете на УС на националната телевизия.