Съдилища в страната уважиха искове на КПКОНПИ за общо 3 333 069,74 лв.

С решение на Софийския градски съд е отнето имущество за 1 640 245,10 лв. от Златомир Иванов - Баретата, съпругата му и свързани с тях фирми.

Проверката на Антикорупционната комисия е започнала след повдигнато обвинение срещу Иванов за участие в организирана престъпна група за наркотици. Съдът е приел доказателствата на КПКОНПИ и експертните оценки, че за проверявания период има значително несъответствие между придобито имущество и приходи. Имуществото е придобивано пряко от него или съпругата му чрез контролирани дружества, дялове във фирми и вземания по банкови сметки.

Съдът е отхвърлил възраженията на Иванов за отнемането на част от сумите по банкови сметки.

"Действително тези парични суми не могат да се отнемат, тъй като вече не са налични, но няма пречка и е законосъобразно да се присъди тяхната равностойност, при условие че по делото е установен фактът, че тези вноски са без установен легален произход и са свързани като генериране с престъпната дейности", посочва съдебния състав в мотивите си.

Съдебно-икономическата експертиза категорично доказва несъответствието в доходите. Със съдебното решение се отнемат дружествени дялове, суми от банкови сметки и паричната равностойност на леки автомобили ("Мерцедес" и "Смарт МП").

Решението подлежи на обжалване.