КПКОНПИ прекрати производството срещу бившия генерален директор на БНР Александър Велев по давност.

Установено е, че на 11 август 2016 г. той е предоставил на СЕМ за безвъзмездно ползване "Пежо 607", собственост на националното радио. В сигнала до КПКОНПИ се твърди, че това е начин за осигуряване на подкрепа от страна на членовете на СЕМ. Съгласно закона обаче при изтичане на тригодишен давностен срок от извършване на нарушението не може да бъде образувано производство за конфликт на интереси. По тази причина производството по отношение на Александър Велев е прекратено, тъй като сигналът е постъпил в Комисията на 07 януари 2020 г.

Александър Велев е новият шеф на БНР

Александър Велев е новият шеф на БНР

Вече е бил генерален директор по времето на Иван Костов

Като генерален директор на БНР на 16 май 2017 г. Велев е сключил договор с частна фирма по управление и съхранение на документите на БНР, вкл. и електронни услуги. Установено е, че договорът е действащ и в момента. По него са изплатени две суми - на 21 декември 2017 и на 20 май 2019 г. Плащанията са извършени от други лица, а изпълнителят по договора не се представлява и управлява от свързани с него лица. Така, по тази част от сигнала не е установен конфликт на интереси за Велев поради липса на частен интерес.

Сигналът в тази си част е препратен на СЕМ и на Държавна агенция "Архиви" за предприемане на действия по компетентност, тъй като според Закона за Националния архивен фонд, Държавна агенция "Архиви" контролира опазването на документите в държавните институции.