Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество трябва да се произнесе дали двама общински съветници в Пазарджик са били в конфликт на интереси при гласуването на последната актуализация на Общинския съвет, съобщава БНР.

За случая е сигнализирал областният управител на града Стефан Мирев.

Става въпрос за общинските съветници Ренета Камберова и Александър Иванов. Те като участници в управителните съвети на сдружения с нестопанска цел се разпореждат с публични средства и едновременно с това са гласували за актуализирането на тези средства в общинския бюджет в края на 2019 г. Въпреки че на последната сесия двамата са били помолени да си дадат отвод при гласуването, те не са се съобразили с искането.

Към сигнала до Сотир Цацаров областният управител Стефан Мирев е приложил и списъка с поименното гласуване на последната общинска сесия. Юристите смятат, че участието на въпросните съветници в сдруженията се потвърждава от официалните държавни регистри. Поради това са на мнение, че за установяването на конфликт на интереси не са необходими други доказателства.