Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество установи конфликт на интереси при главния архитект на Община Шабла.

Припомняме, на 20 февруари Антикорупционната комисия започна проверка заради строеж на морския бряг в село Тюленово. Проверяваха се твърденията, че главният архитект на общината Татяна Нейкова е презаверила издаденото разрешение на строеж на жилищна сграда на брега на селото в полза на своя син - собственик на имота.

Комисията е установила, че Нейкова е назначена за главен архитект на Община Шабла през 2008 г., като заема тази длъжност и в момента. През 2013 г. от нея е издадено разрешение за строеж на двуетажна жилищна сграда в село Тюленово, с разгърната застроена площ от 173,80 кв. м. и застроена площ на подземен етаж от 114,40 кв. м.

КПКОНПИ проверява главния архитект на Шабла

КПКОНПИ проверява главния архитект на Шабла

Заради строеж на морския бряг в село Тюленово

През 2016 г. собственикът на имота, на чието име е било издадено посоченото разрешение за строеж, го продал на сина на главния архитект - Иван Нейков. На 2 януари 2019 г., Нейкова презаверила издаденото разрешение за строеж, вече с титуляр нейния син, по отношение на срока на завършване на строителството. На 26 август 2019 г. Нейкова допълнила разрешението за строеж, съгласно представен от сина й проект за промяна на инвестиционните намерения, като общо разгърната застроена площ на сградата е увеличена на 313 кв. м.

На заседание на КПКОНПИ на 29 април тази година Нейкова е била изслушана. Тя твърди, че като главен архитект е била длъжна да презавери, а след това и да допълни разрешението за строеж при така подадените искания от собственика на имота, независимо че той е неин син. Според Нейкова отвод по заявленията от сина й не е бил възможен, тъй като в общината не работи друго лице с проектантска правоспособност.

Тези доводи обаче не са били приети от КПКОНПИ. Комисията установи конфликт на интереси по отношение на Татяна Нейкова, като прие, че на 2 януари 2019 г. и на 26 август 2019 г. тя е упражнила правомощия като главен архитект в интерес на своя син. С решението й е наложена глоба в размер на 10 000 лв.