Министерството на правосъдието предлага законови изменения за регламентирането на дейността на колекторските дружества и на дружествата за бързи кредити.

С проектозакона за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите се защитава потребителят и се търси баланс в отношенията между кредитор и длъжник, посочват от ведомството.

За да се осигури яснота на длъжника за легитимността на финансовата институция, на която се прехвърля вземането, се предлага купувачът да бъде лице, вписано в регистъра по чл. 3а от ЗКИ.

Омбудсманът иска по-строг контрол на фирми за бързи кредити, колектори и ЧСИ

Омбудсманът иска по-строг контрол на фирми за бързи кредити, колектори и ЧСИ

Оплакванията на граждани са се увеличили през извънредното положение

Предлагат се и разпоредби за регулиране на събиранията на взиманията.

Законопроектът задължава кредиторите да осъществяват контакти само лично с длъжника, като се конкретизира време и място за това. Предишният кредитор е задължен винаги да уведомява длъжника при прехвърлянето му.

Няма да се прехвърля и частично на един или на няколко кредитора вземане, за да се прекрати практиката да се цедират отделни лихви, разноски и главници, посочват от правосъдното министерство.

При неизпълнение на задължението за уведомяване се предвиждат административно-наказателни разпоредби.