Критични са нивата на река Русенски лом, съобщи Нова. От няколко дни нивото на водата в коритото на реката се повишава заплашително. Повече от 500 декара земеделска земя и дворове на къщи са заляти. Мазетата на сградите в най-ниската част на село Красен са наводнени от проникналите в тях подпочвени води.

Снегът в Русенска област беше около 30 см.

Опасенията на хората от евентуални наводнения са провокирани от разтопяването на снежната покривка. Местните се тревожат, че реката ще продължи да прелива и ще залее и домовете им.

Ремонт е необходим за дигите край село Красен. Оказва се, че и коритото на реката има нужда от почистване, защото се е затлачило.

Депозиран е проект в Междуведомствената комисия за бедствия и аварии, но пари по него все още не са отпуснати.