Новите лекарствени продукти за пациенти с онкологични заболявания, включени в Наредба 34, са получени в лечебните заведения.

Това е показвала справката на отдел „Лекарствена политика" след извършена проверка, съобщават от Министерство на здравеопазването.

Проверката е направена във връзка с постъпили запитвания. Установено, че лечебните заведения са получили всички лекарствени продукти по направените от тях заявки.

На дистрибуторите са връчени за изпълнение заявките-разпределения за новите лекарствени продукти PEMETREXED, BEVACIZUMAB, SUNITINIB, BORTEZUMIB, CETUXIMAB.

В Министерството на здравеопазването е постъпила обратна информация, че доставките са извършени и лекарствените продукти са в наличност в лечебните заведения.