В последния си доклад FRA констатира, че недостатъчната информация и недостатъчно добрият достъп до правна помощ често са причина обвиняемите в наказателно производство да не получават пълен достъп до правосъдие.

Това сочи доклад на Агенцията на ЕС за основните права. 

"В наказателното производство не всяко лице се третира еднакво от закона, което е негово право", заявява директорът на FRA Michael O"Flaherty.

Според него е необходимо държавите членки да въведат подобрения, за да бъдат обвиняемите запознавани със своите права и да получават правната помощ, от която се нуждаят.

В доклада на FRA се посочва, че полицията информира обвиняемите за техните права, но практиките за информиране са различни.Те могат да варират от информиране в писмена до информиране в устна форма, включително чрез листовки.

Държавите членки следва да гарантират, че обвиняемите са наясно с правата си и да им предоставят информация в писмена и устна форма веднага щом те станат заподозрени. Освен това, те следва да обръщат внимание на хората, които могат да изпитват затруднения поради невладеене на език или увреждане.

Според доклада много често обвиняемите получават минимална или неясна информация относно повдигнатите срещу тях обвинения. В случаите, в които обвиняемите са зад решетките, те невинаги получават незабавна и пряка правна помощ.

Държавите членки следва да гарантират, че всички обвиняеми получават незабавен, пряк и поверителен достъп до адвокат, преди намиращите се зад решетките обвиняеми да бъдат подложени на разпит, се посочва още в доклада.

Отбелязано е още, че полицията третира заподозрените лица като свидетели или ги разпитва неофициално. По този начин заподозрените лица биват лишавани от правото си да запазят мълчание и да не свидетелстват срещу себе си.

В доклада се разглеждат също европейските заповеди за арест, издадени от друга държава — членка на ЕС. Езиковите различия често затрудняват обвиняемите да разберат своите права, свързани със заповедите и тяхното право на съгласие за прехвърляне за разпит в чужбина. 

FRA е провела събеседвания с повече от 250 обвиняеми и професионалисти в областта на правосъдието в Австрия, България, Дания, Франция, Гърция, Нидерландия, Полша и Румъния.