Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов предложи да бъде освободен съдия Красимир Влахов като заместник на председателя и ръководител на Гражданската колегия на Върховния касационен съд.
На негово място да бъде назначена на съдия Светла Димитрова. Предложението е внесено в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщават от ВКС.

В мотивите си Лозан Панов посочва, че съдия Влахов заема този пост от 2012 г. Преди това е бил председател на Софийския районен съд в периода 2008 - 2012 г., т. е. от девет години заема ръководни длъжности в съдебната система.

Председателят на ВКС пише още: "Намирам, че пет години и половина са достатъчно дълъг период за един заместник на административния ръководител и ръководител на Гражданската колегия, какъвто е съдия Влахов, да приложи на практика възгледите си за управлението на Колегията в рамките на законово определената му компетентност".

Председателят на ВКС подчерта, че зам.-председателят е ключовото свързващо звено между председателя и Колегията и по дефиниция е необходима една добра синергия между тях. Панов признава, че е имало моменти, които по думите му: "установих, че има проблем в разбирането на двама ни за прилагането на принципа на екипност, който изисква взаимно доверие и поемането на отговорност".

Като предлага на Съдийската колегия да назначи съдия Светла Димитрова на тази длъжност Панов подчертава, че от встъпването си в длъжност като председател на ВКС последователно следва политика на диалогичност с неговите колеги. Това е мотивът му предложението за нейното назначение да бъде подкрепено.

На свое заседание, проведено на 27 октомври 2017 г., Пленумът на Върховния касационен съд е изслушал съдия Димитрова. Върховните съдии са изразили положителното си становище за избирането й с 67 гласа "за", 9 "против" и 2 "въздържал се", като на заседанието са присъствали 81 съдии.

Съдия Димитрова има над 38 години юридически стаж, прослужен изцяло в органите на съдебна власт. Тя започва кариерата си като младши съдия в Окръжен съд - Ловеч и е последователно съдия в Районен съд - Тетевен, в Софийския районен съд, в Софийския градски съд, в Софийския апелативен съд, а в последните близо 11 години е съдия във ВКС. От една година е председател на Трето гражданско отделение.