След постъпване на обвинителния акт в Окръжен съд - Кърджали и образуване на делото, от определения съдия-докладчик за разглеждането му са изпълнени всички дължими и изчерпателно изброени процесуални действия, съгласно Глава деветнадесета "Предаване на съд и подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание" от Наказателно-процесуалния кодекс.

Изцяло невярно е позоваването от страна на Лютви Местан на изрична уредба в Наказателно-процесуалния кодекс на правото на получаване на копие на делото. Процесуалният закон не съдържа разпоредби, предвиждащи задължение на съда да предоставя на страните преписи от каквито и да е документи по досъдебното производство, в т.ч. на цялото досъдебно производство.

Това заявяват в своя позиция от Окръжен съд - Кърджали. 

Местан иска отлагане на делото за катастрофата

Местан иска отлагане на делото за катастрофата

Все още не е получил материалите по него.

Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал.1 НПК, обвиняемият има право да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения. Видно от материалите по делото, подсъдимият Лютви Местан се е възползвал от това свое процесуално право, запознавайки се с всички материали по досъдебното производство лично и в присъствието на упълномощения си защитник при предявяване на разследването на 05.06.2020 г.

Въпреки липсата на правна уредба и задължение на съда да предоставя препис от досъдебното производство, по разпореждане на съдията-докладчик такъв препис е изготвен, но с оглед големия обем на материалите по делото и като се има предвид, че ангажираните с това съдебни деловодители са изпълнявали и други служебни задължения, преснимането е приключило в края на работния ден на 11.09.2020 г., поради което не е могло да бъде осъществено предаването му на Лютви Местан, уточняват от съда. 

На съд за катастрофата отиват и Лютви Местан, и бащата на починалото дете

На съд за катастрофата отиват и Лютви Местан, и бащата на починалото дете

Двмата са обвинени за причиняване на смърт по непредпазливост

В тази връзка те подчертават, че от страна на магистрати и съдебни служители при Окръжен съд - Кърджали не е извършено каквото и да е нарушение на служебни задължения, довело от своя страна до нарушение на процесуални права на Лютви Местан по повод насроченото разпоредително заседание по делото.

Намираме, че мястото на оплакванията за допуснати процесуални нарушения е в съдебната зала, поради което публикуваното в медиите изявление на Лютви Местан представлява недопустим опит за намеса и въздействие върху съда и невярно внушение за "протакане" на съдебния процес по вина на съда, пишат още в позицията си от съда. 

Обвинен съм, защото се казвам Лютви Местан

Обвинен съм, защото се казвам Лютви Местан

Местан показа и снимки на маркировката на мястото на катастрофата

В края на юли Окръжната прокуратура в Кърджали внесе обвинителния акт за катастрофата.

Катастрофата стана на 14 април 2019 година на главен път край село Загорско. При катастрофата на двата автомобила почина момиченце. Първоначално за произшествието бе задържан само лидерът на ДОСТ и бивш лидер на ДПС Лютви Местан. Другият шофьор Юсеин Ахмед бе обвинен едва през декември 2019 г.