Проверка как се спазва принципът за случайното разпределение на делата, които разглеждат "задържане под стража" или "домашен арест" в Апелативния специализиран наказателен съд ще направят инспекторите от ВСС. Инспекцията е за периода 1 януари 2016 г. - 1 март 2017 г., съобщиха от ВСС.

Шефът на ВКС обеща да провери разпределянето на делото на Чоков

Шефът на ВКС обеща да провери разпределянето на делото на Чоков

За да се изяснят съмненията

Проверката трябва да приключи с изготвяне на Акт за резултатите в срок до 18 април 2017 г. Принципът на случайния подбор е гарантиран от чл. 9 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Проверката бе наредена от главния инспектор в Инспектората към ВСС Теодора Точкова след като инспекторатът се самосезира след публикация в столичен ежедневник от 14 февруари 2017 г. Поводът бе пускането на кмета на Галиче Ценко Чоков от ареста, отразен в няколко медии.

Спецсъдът пусна Ценко Чоков под домашен арест

Спецсъдът пусна Ценко Чоков под домашен арест

На свобода излиза и синът му

В изпълнение на заповедта за проверка на главния инспектор в Инспектората към ВСС проверяващият екип изиска от председателя на Апелативния специализиран наказателен съд справка за брой състави, разглеждащи въззивни дела за мярка за неотклонение. Те са за проверявания период. Изискани са и копия от заповедите на административния ръководител за разпределението на делата с предмет мярка за неотклонение "задържане под стража" или "домашен арест" на принципа на случайния подбор от 1 януари 2016 до 1 март 2017 г.

Поискани са още копия от въззивните жалби и протести по мярката за неотклонение на Ценко Чоков и Мартин Чоков, от материалите за тяхното разпределение и от постановените съдебни актове.

Разясняване на процедурите забавя старта на делото срещу Ценко Чоков

Разясняване на процедурите забавя старта на делото срещу Ценко Чоков

Свидетелите не разбират процедурни подробности

Проверяващият екип от Инспектората изиска също справка за разгледаните през проверявания период въззивни дела за мярка за неотклонение по състави с посочване на номера на делото, съдията-докладчик, датата на образуването на делото, датата на съдебното заседание, датата, на която е постановено определението, и резултата от делото.

Определиха критериите за натовареността на прокурорите и следователите

Определиха критериите за натовареността на прокурорите и следователите

Както и за атестирането на съдиите

От председателя на Апелативния специализиран наказателен съд е поискана и информация за дните, в които се разглеждат въззивни дела за мярка за неотклонение, включително и заповедта, която урежда този въпрос.