Омбудсманът Мая Манолова изисква от министъра на правосъдието Цецка Цачева да предприеме незабавни и ефективни административни мерки по преустановяване на унизителното отношение спрямо затворниците у нас. Писмото на Манолова към Цачева е във връзка с "унизителното" транспортиране на бившия кмет на столичния район "Младост" Десислава Иванчева с белезници и окови до здравно заведение.

Манолова призовава Цачева да "предприеме незабавни, ефективни административни мерки по преустановяване на изтезанията или на жестоко, нечовешко и унизително отнасяне или наказание в лечебни заведения, при конвой и извеждане на лица от спални помещения за престой на открито и при посещения във вътрешни и външни лечебни заведения", пише в писмото на обществения защитник до правосъдния министър.

Десислава Иванчева влезе в болница с белезници

Десислава Иванчева влезе в болница с белезници

Петрова също била в здравно заведение за преглед

Манолова се позовава на доклада на Националния превантивен механизъм (НПМ). Според доклада системното нарушаване на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отнасяне или наказание при "никакви изключителни обстоятелства, от какъвто и да е характер, било то състояние на война, или заплаха от война, вътрешна политическа нестабилност, или каквото и да е друго извънредно положение, не могат да служат като оправдание за изтезание".

В съобщението от Омбудсмана на Р. България пише още, че НПМ е категоричен, че инструкциите, издавани от началниците в местата за лишаване от свобода, с които се регламентира употребата на сила и помощни средства (белезници, прангове и т.н.) при "вътрешен" и "външен" конвой са в противоречие с чл. 114 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).
В ал. 1 се указва, че употребата им се допуска само в изчерпателно изброени крайни случаи, като например, освобождаване на заложници или за прекратяване на буйство или друг вид агресивно поведение.

Манолова посочва още, че в доклада на НПМ пише, че "ежедневно в двата ареста, само при извеждане на разходка, на над 300 души се поставят белезници. В едногодишния период от предходната препоръка на НПМ, случаите на подобно унизително отнасяне надвишават 100 000 случая".

В България нарушавали правата на стотици арестанти с ненужни белезници

Българските затвори - развъдник на насилие, където престъпността се регенерира

Тълкува бившият български съдия в съда в Страсбург Здравка Калайджиева

В заключение в прессъобщението на обществения защитник се посочва и конкретната причина за изискването на Манолова - конвоирането на отстранения кмет на столичния квартал "Младост" Десислава Иванчевa с белезници на краката до Ендокринологията. Конвоирането само по себе си нарушавало правата на човека в местата за лишаване от свобода и било грубо погазване на закона.

Нинова пита жените управляващи защо не са възмутени от веригите на Иванчева

Нинова пита жените управляващи защо не са възмутени от веригите на Иванчева

Като жена към жена: Цачева, Захариева, Караянчева, никоя от вас - светлите сили, ли не забеляза една жена в болница с вериги на краката