Мая Манолова е недоволна от симулацията на електронния вот. Омбудсманът изпрати становище до Централната избирателна комисия (ЦИК) във връзка с проведените през миналата седмица симулации на дистанционно електронно гласуване. Тя остро разкритикува как симулациите бяха реализирани.

"Смятам, че за да не бъде симулацията само имитация, същата следва да се извърши в реален изборен район и сред реални избиратели, като включва всички елементи на изборния процес", изтъкна в писмото си Манолова.

ЦИК демонстрира електронното гласуване

ЦИК демонстрира електронното гласуване

Десислава Атанасова сред първите изпробвали системата

По нейни думи симулацията трябва да започва от самото начало на регистрацията на избирателя. Омбудсманът акцентира, че процедурата следва да се придържа към разпоредбите от Изборния кодекс, като бъдат ясно очертани двата разделни във времето етапа - предварителна регистрация и същинско гласуване. Според Манолова, за да се постигне целта на закона, трите симулации не следваше да бъдат проведени наведнъж в рамките на един или два дни. Трябвало е да са разделени във времето достатъчно, за да може да бъдат извършени анализ и оценка след всяка една от тях.

Омбудсманът изтъква, че симулацията не отговаря на изискванията на закона. "Избирателите трябва да могат да се регистрират дистанционно, от дома си например или от друго избрано от тях място, до определена дата, след което отново дистанционно да гласуват на друга дата", посочи Манолова и допълни, че електронно дистанционно гласуване е именно от дистанция, както е описано в Изборния кодекс. "В противен случай се оказва форма на присъствено машинно гласуване", обясни омбудсманът.

ЦИК демонстрира как се гласува машинно, системата била сигурна

ЦИК демонстрира как се гласува машинно, системата била сигурна

Машинно гласуване ще има в 500 секции

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс единствената разлика между симулация на дистанционно електронно гласуване и експериментално дистанционно гласуване, че при симулацията се гласува за измислени партии и коалиции, докато експериментите се провеждат на реални избори, но резултатите не се вземат предвид.

Експерименталното гласуване трябва да се проведе три пъти след 1 януари 2018 г. преди същинското прилагане на дистанционно електронно гласуване на избори за Европейски парламент през 2019 г.

"Симулациите и експериментите следва да демонстрират и да гарантират надеждността на дистанционното електронно гласуване, а не да послужат като основания за отмяната му от законодателя", пише в заключение омбудсманът.