Днес от 9.00 ч. в Центъра за образование и култура "Илиев" (Студентски град, ул. Университетски парк 1), АУБ ще се проведе третата национална конференция "Toilets.bg".

Форумът има за цел да събере институции, представители на централната и местната власт, на органи, отговарящи за обществената хигиена и здраве, бизнес организации, експерти и всички заинтересовани страни в тази област с цел популяризиране и предизвикване на обществен дебат по темата.

Организаторите на събитието от списание "Ютилитис" коментират: Основните въпроси, които си задаваме са: има ли в българското законодателство точни хигиенни норми за обществените санитарни помещения и спазват ли се те? На местно ниво кой е контролният орган? Съществуват ли изисквания за изграждане на градски тоалетни: наличието им задължително ли е или само пожелателно? Кои са успешните общински практики по отношение на стопанисването на тези обекти?

Кой е отговорен за поддържането на адекватни хигиенни норми в училища, детски градини, ясли и болници, и отпускат ли се реално средства за поддръжката на санитарните помещения там? Как би трябвало да изглеждат тези помещения? Какво представлява съвременната градска тоалетна като визия и технология и какви са тенденциите в архитектурата и дизайна по отношение на обществените тоалетни като цяло?

Това са част от темите, които ще бъдат засегнати по време на събитието, става ясно от информацията на организаторите.

Като официални гости на събитието са поканени Бойко Борисов, Министър-председател на Република България, д-р Стефан Константинов, Министър на здравеопазването, Проф. Д-р Сергей Игнатов, Министър на МОМН, Владимир Стратиев, МОСВ, Йорданка Фандъкова, кмет на гр. София, Славчо Атанасов, кмет на гр. Пловдив, Дора Янкова, член на УС на НСОРБ, Гинка Чавдарова, Изп. Директор на НСОРБ.

Официалната статистика показва, че 2,6 млрд. души - около 40% от населението по света нямат достъп до елементарни санитарно-хигиенни условия, а това е един от възловите за развитието на човечеството проблеми, свързан с разпространението на зарази и причиняване на висока смъртност.

Констатацията е на Световната здравна организация и на Световната тоалетна асоциация, която е създадена през 2001 година. Тогава 19-ти ноември е избран за Международен ден на тоалетната.