В своята презентация към участниците в конференция "Бежанската криза и развитието на миграционните процеси", вътрешният зам.-министър Ципов се спря на темата "Сътрудничество и координация на институциите на държавната власт по отношение на миграционните процеси. Приоритети на Българското председателство в областта на миграционната политика".

По думите му успешното партньорство е това не само между институциите вътре в отделните страни членки на ЕС, а основно между институциите на страните членки, съгласувано с основните агенции на ЕС. Той посочи, че в България, както и в някои други страни от ЕС, икономическата, социалната, географската и политическата ситуация не позволяват неограничена либерализация на големи миграционни потоци и движение на хора.

Същевременно, пълното затваряне на границите и отхвърляне на онези хора, бягащи от войни и преследване по политически и религиозни причини, противоречи с основните европейски ценности. Именно затова основното, от което ЕС се нуждае е партньорство в управление и координиране на миграционната политика между понякога доста различни партньори (страни членки).

"Сътрудничеството по миграционната политика ще бъде в основата на работата на МВР в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС. То ще обхваща не само всички страни-членки на ЕС, но и съседните ни страни от западните балкани и Турция", заяви зам.-министър Ципов.

Той коментира, "в последните години се изправяме пред иронията, че Европейските държави поставиха под въпрос основната си рамка на сътрудничество заради различията си по отношение на миграционната политика ...Това сътрудничество и партньорство трябва да се опира на солидарност: 1.В приемането и разпределението на бежанските потоци - както между отделните страни членки така и вътре в страните между областите и общините; 2. В солидарността за непрекъснато изграждане добри контакти със страните на произход и транзит ,което гарантира и успешната политика на връщане; 3. Във финансовата подкрепа и инвестиране ,включително от страна на бизнеса в тези страни за да се спре икономическия мигрантски поток".

Напълно логично приоритетите на Българското председателство в областта на вътрешните работи са насочени в две основни направления: повишаване сигурността на гражданите на ЕС и по-ефективно управление на миграционните процеси. На трето място, като хоризонтален приоритет, имащ отношение както към нивото на вътрешна сигурност, така и към управлението на миграцията, извеждаме граничната сигурност, която за нас, като външна граница на Европейския съюз, винаги е била основен приоритет и на национално ниво.

Успехът на Българското председателство ще се измерва в голяма степен от напредъка по законодателните предложения за реформа на Общата европейска система за убежище, допълни още Ципов.

Той допълни, че българското председателство ще има нелеката, но много отговорна задача да постигне максимален напредък в преговорите по регламент Дъблин, Процедурния регламент и Директивата за условията за прием. Очакванията към нас са огромни, коментира Ципов.

"Ще наблюдаваме внимателно подготовката за въвеждането в практика на новите системи за гранична сигурност - системата "Вход/Изход" и Европейската система за разрешаване на пътуванията ЕТИАС. В същото време ще предложим задълбочени дискусии във връзка с проверките за сигурност по границите и във вътрешността на Съюза. Връщането на Шенгенското пространство към неговото нормално функциониране ще бъде също силно подкрепено от Българското председателство", допълни още зам.- министър Ципов.

Презентация на тема "Европейска служба за брегова и гранична охрана и сътрудничество с българските компетентни органи по опазването на външната граница на ЕС" представи заместник-директорът на ГД "Гранична полиция" старши комисар Стоян Иванов. Той запозна участниците с проведените съвместни операции на FRONTEX и оперативни дейности на сухопътните граници.