Милка Панчева е одобрена днес от Пленума на съдиите за заместник-председател на Върховния административен съд (ВАС). При таен вот "за" кандидатурата й гласуваха 63 от присъствалите общо 80 души.

Панчева е предложена за поста от председателя на ВАС Георги Чолаков. Тя е с над 30 години стаж като съдия, над 20 години от които са във ВАС. Завършила е "Право" в СУ "Климент Охридски".

По време на днешния Пленум на съдиите, по предложение на председателя Георги Чолаков, е гласувано той да получи 20% натовареност и да участва в разглеждането на дела в петчленни състави.

Пленумът на съдиите от ВАС определя членове на Звеното за анализи и тълкувателна дейност, което е създадено със заповед на председателя, да имат 50% натовареност по дела.

Приема се председателите на отделения във ВАС да правораздават при натовареност от 40%, а не при 60%, както е досега.