Правителството вдига заплатите на спешните медици. На Министерски съвет бе взето решение за отпускане на допълнителни близо 20 млн. лв. за подпомагане на центровете за спешна медицинска помощ.

Общо 19 660 000 лв. допълнителни разходи са отделени за увеличаване на възнагражденията на персонала в ЦСМ и осигуряване на финансови средства за спешните отделения в лечебните заведения за болнична помощ, финансирани по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2018 г.

Със 163 млн. лева модернизират спешните центрове

Със 163 млн. лева модернизират спешните центрове

Създават възможност и за телемедицина

Парите се отпускат по повод заложените цели в Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ.

В Концепцията е заложено и подобряване на структурата на системата чрез интеграция на двете й основни части - извънболнична и болнична спешна медицинска помощ. Предвижда се, че с отпуснатите допълнителни средства, непрекъсваемост на обслужването на спешния пациент, като успоредно с това се гарантира и своевременност и качество на спешна медицинска помощ. Изграждането на интегрирания модел за развитие на спешната медицинска помощ.