Над 1 млрд. приходи от Агенция "Митници", са постъпили в държавния бюджет през август.

В исторически план такъв месечен резултат се постига за първи път без да бъде съпътстван от моментни промени в поведението на икономическите оператори, предизвикани от нормативни изменения или повишаване на данъчни ставки.

Общите месечни приходи от 1 033.4 млн. лева превишават със 194.6 млн. лева (23.2%) приходите през същия месец на миналата година, като по-високи постъпления се отчитат по всички видове приходи. Стойностите на акциза, ДДС от внос и митата за август 2021 г. също представляват най-високите отчетени за месеците август през последните пет и повече години.

Сумата на акцизите за август 2021 г. възлиза на 578.8 млн. лева, което е с 21.2 млн. лева повече от същия период на предходната година.

Приходите от ДДС от внос са 425.2 млн. лева, което е със 161.9 млн. лева повече от август 2020 г.

28.8 млн. лева са постъпленията от мита, което е с 11.7 млн. лева повече в сравнение с август миналата година.

Високите приходи са индикатор за възстановяване на търговските вериги за доставка на стоки, както и са резултат от активната работа на митническата администрация.

През периода януари-август 2021 г. приходите от акцизи, ДДС при внос, мита и глоби, в Агенция "Митници" са в размер на 6 748.5 млн. лева. Постъпленията са със 767.4 млн. лева (12.8%) над отчетените 5 981.1 млн. лева през сравнимия период на 2020 година.

Положителната тенденция в бюджетните приходи в Агенцията продължава и през септември. По прогнозни данни общите приходи за септември 2021 г. отново ще надхвърлят 1 млрд. лева.

Митниците се похвалиха с най-високи постъпления от 5 г. насам

Митниците се похвалиха с най-високи постъпления от 5 г. насам

Очакват преизпълнение на приходите и през август