Министерството на отбраната обяви дати за карането на специална военна подготовка. Желаещите да преминат обучението могат да го направят във Велико Търново, Варна или Шумен.

Обучението в курсовете се провежда само с български граждани, които са завършили успешно обучението си по начална военна подготовка.

Подробна информация за обучението може да се намери в Централните военни окръжия в страната и на специално разкрит за целта телефон.

БНР цитира данни, според които недостигът във военния сектор е 25%. Най-много са незаетите места в Сухопътните войски.

За цялостното попълване на войската са нужни близо 3 000 войници.