Има тенденция за произволно и продължително задържане на големи групи граждани на трети страни в специализираните домове за временно настаняване към МВР.

Това показват данните от проведеното едногодишно проучване на фондация „Център за правна помощ – Глас в България”.

Данните са обобщени в доклад „Увеличаване на прозрачността и отчетността в практиките за задържане на търсещи закрила и мигранти в България”.

Резултатите бяха представени от адвоката Дияна Радославова и Радостина Павлова, съавтор на доклада.

Според Закона за чужденците в Република България единствената предпоставка за настаняването на мигранти в подобни центрове е организирането и извеждането им от страната, след като е била издадена заповед за експулсиране и депортация.

За опасност от радикализация на непридружените деца бежанци у нас, алармира Манолова
Обновена

За опасност от радикализация на непридружените деца бежанци у нас, алармира Манолова

Тази година през центровете за настаняване на бежанци са преминали 2288 деца

По данни на МВР много малка част от чужденците реално биват върнати в страната им по произход, например през 2015 г. от 20 819 за извеждане, едва 755 са изпълнени.

Радостина Павлова заяви, че задържането на мигранти сериозно ограничаване на техните свободи.

„Причината да направим такъв проект е, че по наши наблюдения беше очевидно, че всеки от тях е бил задържан в такъв център от затворен тип”, заяви тя.

Било е проведено теренно изследване и 40 интервюта в центрове на лица, които са настани там, 31 интервюта с лица, които в момента са извън центровете, както и по-малък брой интервюта със служители на МВР.

Според Павлова в края на лятото на миналата година е имало голямо увеличаване на броя на задържаните и на влизане, и на излизане, и във вътрешността на страната. За миналата година от юли 2700 са скочили на 4400.

През април тази година по данни на МВР заповедите за настаняване са 1394, основно от Афганистан, 14% са сирийците, 27% са иракчаните. Павлова обясни, че според българския закон или по-точно Закона за чужденците – непридружени, непълнолетни лица не се настаняват в центровете.

През 2015 г. са били 2 523 деца са били настанени непълнолетни. Павлова изтъкна, че много малко от заповедите за настаняване в центровете от затворен тип се обжалват. Съдебната практика е по-скоро решение за продължаване на задържането.

В Хасковския административен съд основните дела са за граждани от Мароко, Алжир и Тунис – 80%. Те са оставени в дома в Любимец за шест месеца. Най-честите причини за задържане са, че лицето е с неустановена самоличност, съществува възпрепятстване на решение за депортация и на следващо място е рискът от укриване на лицето.