В онкологичните диспансери и болниците има достатъчни количества лекарства за гарантиране лечението на пациентите с онкологични заболявания.
Това е установила проверка от вчера на Министерството на здравеопазването.

Проверката бе разпоредена от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски по подадени в сигнали от медии за недостиг на лекарства, които се осигуряват от здравното министерство по централизирани доставки.

В министерството не е постъпвала информация от директори на онкологични диспансери за липса на дадени лекарствени средства, информираха от там.

От ведомството информират още, че от 5 февруари започва изготвяне на новите заявки-разпределения по договорите за тази година, въпреки наличните количества от някои видове лекарства, които ще бъдат достатъчни до края на месец февруари.

Относно подадената информация за недостиг на радиоактивен йод, проверката е установила, че радиоактивен йод се внася в страната от две фирми.

От министерството поясниха, че преустановяването на вноса се дължи на неясноти за правното основание за внасяне на лекарствения продукт след присъединяването на България към Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

С промените в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина радиофармацевтиците получават статут на лекарствени продукти и като такива подлежат на регистрация, търговия и разпространение по нов ред.

За да бъде осигурено лечението на болните с тиреоиден карцином, е издадено разпореждане на министъра на здравеопазването за доставка на радиоактивен йод по досегашния ред и цени.

Представител на една от фирмите-вносители е поел ангажимент в рамките на една седмица да осигури необходимото количество