Инспекторатът към ВСС провери общо 128 заявления за забавени дела, от които 84 са основателни. Най-дълго продължилите дела са за причиняване на средна телесна повреда, протакало се 16 години, 2 месеца и 14 дни, и делба на 6 имота в полите на Витоша, извършена за 15 години, 2 месеца и 24 дниаприл - 30 юни 2017 г.

От 84-те основателни заявления за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок 36 са по наказателни дела, 48 са по граждански, търговски и административни дела.

Забавените наказателни производства за престъпления против личността са 13. Сред тях е и продължилото 16 години дело за причиняване на средна телесна повреда при нанесен побой на бивш съдружник в ателие за химическо чистене в центъра на София. Заявления за забавянето са подали както пострадалия, така и подсъдимия.

Забавянията са причинени от пропуски на прокуратурата. Три пъти съдът на първа инстанция - Софийски районен съд - е върнал делото на прокуратурата това е продиктувало забавяне от близо 3 години.

В съдебната фаза също са допуснати сериозни забавяния, за които са виновни съдилищата. Много съдебни заседания са били отложени поради неявяване на подсъдимите или техните защитници. В резултат на всички забавяния делото е прекратено поради изтичане на абсолютната давност за наказателно преследване по повдигнатото обвинение.

Сред забавените граждански, търговски и административни дела най-продължително е за делба между петима съделители на шест имота в полите на Витоша.

В производството, продължило 15 години, 2 месеца и 24 дни, са допуснати много забавяния при разглеждането му пред първоинстанционния и пред въззивния съд, изразяващи се най-вече в многократното отлагане на съдените заседания и насрочването им през големи интервали от време.