Инспекторатът на ВСС откри най-дълго продължавалите съдебни спорове. Дело за кражба, приключило за 22 години, 2 месеца и 28 дни, и спор за собственост, решен за 22 години, 3 месеца и 21 дни. Това са най-продължителните производства, установени от Инспектората към ВСС, съобщиха от институцията.

Инспекторите са проверили 128 заявления от граждани за забавени дела, а проверката е направена в периода 1 януари - 31 март 2017 г.

По информация от Министерството на правосъдието за този период са сключени 68 споразумения, по които общата изплатена сума за обезщетения е 187 800 лв. Максималният размер на обезщетението, предвиден в ЗСВ, е 10 000 лв.

85 от заявленията за нарушаване на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок са основателни. От тях 33 са по наказателни дела, 52 са по граждански, търговски и административни дела.

Най-много 14, са забавените наказателни производства за престъпления против собствеността. Сред тях е и продължилото 22 години, 2 месеца и 28 дни дело за кражба на дрехи и други вещи от склад на фирма. Престъплението е за кражба, извършена от две или повече лица, които имали предварителна уговорка. Те разрушили прегради, здраво направени за защита на имот, и с използване на моторно превозно средство.

В досъдебното производство, продължило 13 години и 2 месеца има редица пропуски на прокурора и разследващите органи, които съществено са повлияли върху цялостната продължителност на делото.

14 пъти прокуратурата е връщала делото за допълнително разследване, което е причинило забавяне на досъдебното производство с 4 години и 3 месеца. Освен това са допуснати много на брой периоди на абсолютно бездействие от страна на разследващите органи. Някои от периодите, през които не са били извършвани никакви действия по разследването, са с продължителност от 5 до 9 месеца.

Има и системно неизпълнение от страна на Софийската районна прокуратура на дадените от съда указания. За това Софийският районен съд 5 пъти е прекратявал производството и е връщал делото на досъдебната фаза за отстраняване на едни и същи съществени процесуални нарушения - основно пропуски и несъответствия в обвинителния акт. Петкратното връщане на делото от съда в прокуратурата е причинило забавяне от близо 7 години.

Съдебната фаза на производството е продължила 9 години, 2 месеца и 19 дни. Дори шестото поред първоинстанционно дело (първото, което не е прекратено и върнато на прокуратурата) в Софийския районен съд, е продължило 7 години след като е образувано през 2008 г. По него са проведени 18 съдебни заседания.

Някои от тях са отлагани по причини, за които отговорност носят органите на съдебната власт - като нередовно призоваване на страни по него.

22 години, 3 месеца и 21 дни е продължило дело за собственост на дворно място във вилна зона в полите на Витоша. Констатирани са много забавяния при разглеждането му пред първоинстанционния и пред въззивния съд.

Първоинстанционното дело в Софийския районен съд е образувано през 1994 г. и е продължило 15 години и 2 месеца. Половината от многобройните насрочени заседания - 31 са отложени за нередовно призоваване на страните, а 13 - за събиране на доказателства. Осем години делото е било спряно, за да могат да се решат важни въпроси по същността на спора.

По същото дело в Софийския градски съд - 4 от общо 8 заседания по него са отложени поради нередовно призоваване на страните. В касационното производство по преюдициалното дело във ВКС решението е постановено 1 година и 3 месеца след изтичане на законоустановения срок.

Въззивната жалба по основния спор, подадена в Софийския градски съд, 4 пъти е била преразпределяна поради преместване на съдията-докладчик в друг въззивен състав от август 2011 до декември 2012 г. Решението по въззивното дело, образувано в Софийския градски съд през 2013 г., е постановено 1 година след изтичане на законоустановения срок, описват съдебните инспектори хода на някои дела.