Над 360 нарушения за ден хванаха трудовите инспектори в 241 строителни обекти. Съставени са 61 акта, съобщиха от Главна инспекция по труда.

Само на 17 април 2019 г. - Националният ден за безопасна работа на височина, инспекторите са проверили 241 бр. строителни обекти, където са работили около 2200 работници. Те са били от 352 предприятия. Рискът от падане от височина е най-честата причина за трудовите травми, обясняват от Инспекцията.

В Националния ден за контрол са установени 362 бр. нарушения, които създават възможност за падане от височина. От тях 252 бр. са нарушения, свързани с необезопасени стълбищни рамене и плочи, отвори в конструктивни елементи и контури на етажни плочи. Нарушенията, свързани с необезопасеността на работното оборудване, основно необезопасени скелета - са 110 бр.

От ГИТ са съставили 61 актове за спиране, до обезопасяването им, на обекти, етажни нива, работно оборудване и др., които пряко са застрашавали живота и здравето на работещите.

Заварени да работят без лични предпазни средства са 235 работници, за което контролните органи на Агенцията са потърсили административнонаказателна отговорност. От работа са отстранени 37 работници, основно поради обстоятелството, че не са запознати с правилата за безопасност.

73 работника са били без сключени писмено и регистрирани в НАП трудови договори.

В рамките на упражнения контрол отново имаше случаи на отказ на работниците да съдействат на инспекторите по труда, пишат от ГИТ.

В тези случаи работещите отказват да попълнят задължителната декларация за условията на труд, да предоставят документ за самоличност, какъвто контролните органи на Агенцията имат право да изискват. На тези обекти инспекторите ще отидат отново, придружени с полицаи.

От години сектор "Строителство" е идентифициран като рисков както по отношение осигуряването на здраве и безопасност при работа, така и по изпълнение на трудовите правоотношения. Това е причината за засилен контрол на обекти, на които се извършват строително-монтажни работи. Тези проверки са около и над 10% от всички извършени от Инспекцията.

От ГИТ припомнят, че за първите три месеца на годината контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 1270 бр. проверки в сектор "Строителство" при почти 9900 бр. общо във всички икономически дейности.

Констатираните при проверките нарушения са 6512 бр. От тях нарушенията на разпоредбите, свързани с осигуряването на безопасност и здраве при работа, са 4283 бр., а по изпълнение на трудовите правоотношения - 2212 бр.

Инспекторите по труда са издали 27 актове за спиране на обекти, работно оборудване, работни места и др., които пряко застрашават живота и здравето на работещите.

Това са половината от всички издадени за периода 54 актове за спиране. В строителството са и една четвърт от установените случаи на работа без трудов договор - 166 от 665 общо.

Всеки четвърти акт за установяване на административно нарушение също е издаден на работодатели в сектор "Строителство". Актовете за нарушения, установени при извършване на строително-монтажни работи, са 539 бр. при 2336 бр. общо.