Ден за безопасна работа на височина в строителството организира Инспекцията по труда.

Причината е, че половината от тежките инциденти на работното място в строителството, които водят до трайна неработоспособност или смърт, се дължат на подценяване на риска от падане от височина.

В рамките на днешния ден ще бъдат извършени проверки на обекти, на които се извършват строително-монтажни работи на височина. Предвижда се да бъдат проверени около 230 строителни обекта в цялата страна от над 200 инспектори по труда.

Необезопасени скелета, отвори в конструктивни елементи и контури на етажни плочи на строителните обекти и неизползване на лични предпазни средства са сред най-честите нарушения в сектора. Именно те са и основната причина за падане от височина при извършване на строително-монтажни работи.

Строител падна и почина от строеж в Кърджали

Строител падна и почина от строеж в Кърджали

Мъжът е паднал от четвъртия етаж

През 2018 г. Инспекцията по труда е разследвала 20 инцидента в резултат от падане от височина. 10 от тях са завършили фатално.

Данните за трудовите инциденти на Инспекцията по труда не са идентични с тези на НОИ за трудовия травматизъм, тъй като контролните органи на Агенцията участват в разследването само на част от трудовите злополуки. Освен това те проверяват и инциденти с лица, които нямат осигуряване за риска трудова злополука и не се признават за злополуки.

При липса на трудов договор инцидентът не се признава за трудова злополука. По тази причина, за да бъдат гарантирани трудовите и осигурителните права на работещите, те не трябва да се съгласяват да работят без сключен писмено и регистриран в Националната агенция за приходите трудов договор, предупреждават от Агенцията.

Инспекцията по труда разследва и инциденти със собственици на дружества и управители, които също не се признават за трудови злополуки.

Строител падна от скеле и се уби в Добрич

Строител падна от скеле и се уби в Добрич

28-годишният работник е полетял от 10 метра височина