8 години, 3 месеца и 22 дни е продължило наказателно производство за катастрофа на кръстовище в София.

Това е установил Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ВСС) в рамките на извършена проверка в периода 1 октомври - 31 декември 2016 г., когато са били разгледани 139 заявления за нарушаване правото на гражданите на разглеждане и решаване на делата в разумен срок.

Горният срок от над 8 години е недопустим за наказателно производство за транспортно престъпление, посочват от Инспектората.

Престъплението е следствие на инцидент на кръстовище в София. Срещу виновния започва административнонаказателно производство, а постановлението влиза в сила на 4 април 2008 година. На 22 април 2009 г. влиза в сила Закон за амнистията, съгласно който се освобождават от наказателна отговорност и от последиците от осъждането лица, които до 1 юли 2008 г. са извършили престъпления по непредпазливост и въпреки че обвиняемият попада в приложното поле на закона, досъдебното производство срещу него не е прекратено. Напротив, производството продължило и той е бил привлечен като обвиняем на 8 април 2010 г. Обстоятелствата по наказателното производство били същите като тези по започналото първо административнонаказателното производство, което означава, че обвиняемият на практика е съден два пъти за едно и също нещо. Това е в противоречие с принципа "non bis in idem", според който човек не може да бъде съден за едно и също нещо два пъти.

Според Инспектората към ВСС са установени значителни периоди на бездействие от страна на органите на досъдебното производство, които не са извършили никакви процесуално-следствени действия, а наблюдаващият прокурор се е произнасял извън установените законови срокове. Делото е разглеждано 4 години, 10 месеца и 17 дни от Софийски градски съд (СГС) и 5 месеца и 11 дни от въззивния съд - Софийски апелативен съд (САС). Второто от четирите производства в СГС е продължило 3 години и 6 месеца като заседанията по делото са отлагани многократно по различни причини. Налагането на дисциплинарно наказание "освобождаване от длъжност" на председателя на съдебния състав, постановил присъдата, възпрепятства изготвянето на мотивите към нея. Заради липсата на мотиви присъдата е отменена от въззивния съд и той е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на СГС.

През май 2016 година Софийският апелативен съд установява, че наказателното производство е било недопустимо. Целият период на разглеждане на наказателното производство не отговаря на изискването за "разумния срок" по чл. 6, т. 1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, заради нарушенията по принципа "non bis in idem". САС отменя присъдата и прекратява производството, продължило 8 години, 3 месеца и 22 дни.