Задържани са над 9 000 кубика незаконно отсечена дървесина от началото на годината, съобщава БНР.

Проверките зачестяват в началото на отоплителния сезон, когато масово се купуват дърва за огрев.

До 3 000 лева са глобите за незаконна сеч както за бракониерите, така и за купувачите.

Инж. Росен Райчев от Агенцията по горите обясни, че освен санкцията се изземат и незаконно придобитите дърва, които се задържат с акт и след това се отнемат с наказателно постановление.

Всяка дървесина се придружава от превозен билет, който удостоверява законния й произход, когато дървесината се намира на посоченото в билета място на доставка. В превозния билет трябва да са описани името на получателя на дървесината и точният му адрес.

Задържаните дърва се съхраняват в бази за съхранение на иззетите материали.

Конфискуваната незаконна дървесина се продава или се предоставя на читалища, социални домове и т.н.