Над половината български пенсионери получават до 300 лева, колкото е прагът на бедност. Това заяви управителят на НОИ Бисер Петков пред БНР. След осъвременяването им от първи юли средният размер ще достигне 335 лева или с 8 лева и 50 стотинки повече. Пенсиите от 910 лв. няма да бъдат индексирани, заяви Бисер Петков.

Максималния размер на изплащаните пенсии е обвързан с максималния осигурителен доход, който не се променя за тази година. "Макар и пенсиите на хората, които са над този размер да бъдат също осъвременени, действителният им размер ще се промени, но на практика те ще получават увеличение на 910 лева. По наши данни те са между 34-35 хиляди", поясни Петков.

От началото на годината 700 души са се възползвали от правото на ранно пенсиониране. Намалява и броят на инвалидните пенсии, уверява управителят на НОИ. Основната причина за това е промяната, която влезе в сила от началото на 2015 година, свързана с това, че не се отпускат социални инвалидни пенсии в намален размер, 25 процента.

В предишни години се се отпускали над 40 хиляди подобни пенсии годишно. Броят на инвалидните пенсии, отпуснати за първото полугодие на тази година вече е под 30 процента от всички пенсии. В определени периоди почти всяка втора пенсия е била инвалидна.

Припомняме, Сребърният фонд бе създаден със Закона за държавния бюджет за 2007 г. В него трябваше да влязат 25% от приходите от приватизация и 50% от бюджетния излишък.  Целта му бе да се подпомага и гарантира устойчивостта на държавната пенсионна система. В него трябваше да се заделят определени, допълнителни или извънредни приходи от държавния бюджет за период не по-малко от 10 години. Натрупаните в Сребърния фонд средства трябваше да служат само за покриване на недостиг във фонд "Пенсии".

Според средносрочната стратегия за инвестиране на парите от Сребърния фонд, приета на правителственото заседание от 16 септември 2015 година до 2018 година парите от Сребърния фонд ще стоят на депозит в БНБ или ще бъдат инвестирани във финансови инструменти, които предлага Централната банка.

Към септември 2015 г. в Сребърния фонд имаше около 2,5 млрд. лева. Реално той се пълни със средства от държавния бюджет, като е задължително парите от приватизация да се насочат към него. Събраните средства в Сребърния фонд не могат да бъдат харчени поне до 2018 г., защото тяхната цел е да гарантират устойчивостта на пенсионната система.