Служители на горското стопанство край Гърмен са хванали 150 иглолистни дървета отсечени незаконно.

Проверката е извършена по сигнал на жител от община Гърмен. Установено е, отрязаните дървета от бял бор са без контролна горска марка и без позволително за сеч. Обемът на незаконно добитата дървесина се изчислява на 64 кубически метра лежаща маса.

Това е второ нарушение в рамките на пет месеца в територии, за опазването на които отговаря горският стражар.
Той вече е наказван дисциплинарно със забележка и имуществена санкция, след като през септември 2015 г. инспектори  установяват незаконна сеч на 35 дървета в охранявания от него участък. Съставен му е и акт за административно нарушение.

При проверката, извършена тази седмица, инспектори са установили незаконна сеч на други 36 дървета в съседен участък. Районът е в непосредствена близост до село Рибново и се характеризира с висока концентрация на посегателства от горите.

За нарушенията ще бъде уведомена Районната прокуратура в  Гоце Делчев, съобщиха от Югозападно държавно предприятие.