Допълнителни указания до всички кметове на общини и областни управители за по-стриктен контрол на санирането, даде министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Министър Нанков се обърна и към председателя на НСОРБ Даниел Панов за по-строг контрол при изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Мониторингът, който министерството прави на програмата, установил, че общините като възложител в процеса по обновяване на сградите не извършват достатъчно ефективен контрол на външните изпълнители. Това може да доведе до вреди със съответното финансово изражение за гражданите.

За да се избегне подобна ситуация, регионалният министър иска да се извършват проверки на място от представители на общината и строителния надзор. Проверките трябва да се случват поне веднъж месечно по време на изпълнението на обновителни дейности на сградата и преди подписването на Констативен акт. След всяка проверка трябва да бъде съставен протокол.