Недопустими са медийните спекулации около смъртта на съдия Ценов от тази нощ. Това заявява председателят на СГС Калоян Топалов в отворено писмо до медиите.

Според шефа на съда тези спекулации, освен че засягат името на посочените в тях лица, представляват гавра с паметта на колега и със скръбта на неговата майка и близките му.

Тъй като в част от тези публикации Топалов е посочен като отговорен за случилото се, а и заради личната си погнуса от незачитането на човешката трагедия и от девалвацията на морала в част от българските медии, съдията взема отношение и в отвореното писмо дава подробности по случая.

Самоуби се съдията, водил делото "ЦСКА"
Обновена

Самоуби се съдията, водил делото "ЦСКА"

Цветан Ценов е скочил от междуетажна площадка

Командироването на колегата Ценов е било извършено по искане и предложение на Калоян Топалов, но съобразно предварително изготвени вътрешни критерии за командироване, които се прилагат към всички командировани магистрати след април 2015 г. Съдия Ценов е покрил убедително не само критериите за командироване, но е и получил максимална оценка - отличен 6.00 на проведения наскоро конкурс за повишаване на окръжно ниво.

"Всичко това ми даде увереност, че командироването на колегата Ценов би било само от полза за работата на Софийски градски съд, че в екипа на съда ще се включи способен магистрат, готов да посрещне професионалните предизвикателства", заявява Топалов.

Затова без колебание му е възложено председателстването на състав в Търговско отделение.

Поради това изложеното в някои медии твърдение, че смъртта на съдия Ценов е предизвикана от предстоящо уволнение, е нелепо и некореспондиращо с начина, по който колегата ни беше посрещнат и приет в съда, посочва Топалов.

Той припомня и че според действащия Закон за съдебната власт никой председател не разполага с правомощия да уволнява магистрати.

Шефът на СГС заявява, че съдия Ценов изненадващо сам е пожелал командироването му в Софийски градски съд да бъде прекратено, считано от 22.02.2016 г. като се е позовал на лични съображения. Желанието си Ценов е изразил на 15.02.2016 г.

Затова разпространените неверни твърдения, придружени с допълнително разискване на подробности около кончината на съдия Ценов, съставляват грубо поругаване на паметта му.

"Съдебната система загуби един честен и достоен магистрат. Кончината му е тежка загуба за всички, които го познавахме", заявява Калоян Топалов и завършва:

"Апелирам всички медии да спазят журналистическата и човешката етика, за да се запази чисто името на колегата ни Цветан Ценов и да се уважи скръбта на неговите близките", завършва съдия Калоян Топалов.