Българският институт за правни инициативи провери какви са нагласите на магистратите към създаване на механизъм за търсене на дисциплинарна и наказателна отговорност на главния прокурор, председателя на ВКС и председателя на ВАС.

Проучването е проведено през лятото и е обхванало 612 магистрати от цялата страна.

Българската държава все още не успява да въведе ефективен механизъм за разследване на главния прокурор, посочват от БИПИ.

Те припомнят, че през юни тази година министърът на правосъдието е предложил промени в Наказателно-процесуалния кодекс, включващи такива и в Закона за съдебната власт, които описват процедура за временно отстраняване и предсрочно прекратяване на правомощията на "тримата големи" в съдебната власт.

От БИПИ отчитат разделение в професионалната общност по въпроса.

Запитани къде трябва да бъдат уредени промените, свързани със създаване на механизъм за търсене на дисциплинарна и наказателна отговорност на главния прокурор, повечето от съдиите смятат, че това следва да бъде или в конституцията (43.2%), или в ЗСВ (42%).

Прокурорите пък подкрепят промени по-скоро в ЗСВ (36.4%), а 16.4% от тях са на мнение, че са необходими конституционни промени. Същевременно според 1/4 от прокурорите няма нужда от такъв механизъм, само 4,5% от съдиите също са на това мнение.

Снимка 451337

Източник: БИПИ

Пряко свързан с горния въпрос е този за необходимостта от въвеждане на такъв механизъм за председателите на върховните съдилища. 54.5% от съдиите и 49.1% от прокурорите считат, че сегашните законови възможности за временно отстраняване и привличане под наказателна отговорност са достатъчни. 41.8% от прокурорите пък са на мнение, че е необходим нов механизъм и за председателите на ВКС и ВАС.

Снимка 451338

Източник: БИПИ

На въпрос кой трябва да привлича под наказателна отговорност и да повдига обвинение на главния прокурор нито съдиите, нито прокурорите имат ясно изразено предпочитание. И двете страни са обединени в своята несигурност коя институция би могла да бъде най-подходяща за това.

Според 40% от прокурорите това може да бъде комисия, съставена от прокурори от ВКП. Това е и единственият отговор, който представлява възможността колективен орган да бъде натоварен с тази задача. От БИПИ предполагат, че магистратите предпочитат да се избегне вариант, в който една-единствена личност ще бъде натоварена с тези правомощия.

Снимка 451339

Източник: БИПИ

Запитани дали са необходими промени по отношение на функциите на главния прокурор (главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори), 67% от съдиите и 54.5% от прокурорите се обявяват "за" такава промяна.

Според БИПИ проучването показва, че е необходима задълбочена дискусия сред магистратите по изследвания въпрос.

Предложенията за промени в НПК, представени от министъра на правосъдието, са противоречиви и се нуждаят от аргументи и повече яснота, смятат от института. Според тях отговорът на въпроса за промените в Конституцията дава възможност за интерпретации, но и показва назряла необходимост от преразглеждане на функциите на главния прокурор.